Προτού ξεκινήσω με την περιγραφή της μεθόδου μου θα ήθελα να σας πω γιατί μπήκα στη διαδικασία δημιουργίας αυτής. Επειδή μέσα στα χρόνια της διδασκαλίας μου αντιμετώπιζα κάποια προβλήματα με τις ήδη υπάρχουσες μεθόδους, όπως η δυσκολία στο σωστό στήσιμο χεριού λόγω ακινητοποίησης θέσεως (όλα τα κλασσικά βιβλία), η ραγδαία αύξηση δυσκολίας των κομματιών (ρώσικη σχολή) και η έλλειψη μελωδικού ελληνικού υλικού. Έτσι ένοιωσα την ανάγκη να συνδυάσω τα θετικά στοιχεία διαφόρων μεθόδων για καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τα βιβλία της μεθόδου μου, όπως εκδίδονται με τα μουσικά κομμάτια που περιέχουν είναι αποτέλεσμα συνεχείς βελτίωσης και δοκιμών επί σειρά παραπάνω από 20 ετών.

Η Μέθοδός μου βασίζεται στην λογική και στις τεχνικές αρχές της Ρώσικης σχολής πιάνου, στην ιδέα  της μεθόδου Suzuki, στη μεθοδολογία αγγλοαμερικανικών σχολών και στα ρυθμικά παιχνίδια συστήματος Orff.  Αναλυτικότερα από την μέθοδο Suzuki πήρα την αρχή της αγάπης προς το παιδί και την οικογένειά του, την ικανότητα του παιδιού να μαθαίνει πράγματα σε πολύ μικρή ηλικία. Από την Ρώσικη σχολή πιάνου πήρα την ελευθερία  του χεριού. Το χέρι δεν σκλαβώνεται σε κάποια συγκεκριμένη θέση. Από τα πρώτα κιόλας μαθήματα το χέρι είναι ελεύθερο και πολύ νωρίς μπαίνει η ερμηνεία , χρωματισμοί, σημεία στίξης κτλ.  Από τις αγγλοαμερικανικές μεθόδους δανείστηκα τον τρόπο που εισάγονται οι νότες – μία μία – για να τα προσαρμόσω στα δικά μας μικρά παιδάκια (στα δύο πρώτα βιβλία). Ενώ στο Τρίτο βιβλίο εισάγω τις νότες σε ομάδες (π.χ. κλειδί του σολ, γραμμές).  Και τέλος στα ρυθμικά παιχνίδια του συστήματος Orff βασίζεται όλο το Πρώτο βιβλίο.

Ως μία μικρή παρουσίαση θα μπορούσα να πω πως τα βιβλία μου είναι χρωμοσελίδες. Έτσι συνδυάζω δύο τέχνες και το κάθε βιβλίο γίνεται  μοναδικό και προσωπικό του κάθε παιδιού. Τα παιδιά λατρεύουν τη ζωγραφική και απομνημονεύουν πολύ καλύτερα τις καινούριες έννοιες, όταν συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του βιβλίου τους.

Όλα τα κομματάκια  τα έχω συνθέσει η ίδια, ανάλογα με τη  διδακτέα ύλη, εκτός από τα κομμάτια που οι συνθέτες αναγράφονται και χρησιμοποίησα και  πολλά γνωστά παιδικά τραγούδια.

Η Μέθοδός μου εφαρμόζεται μέσα από μια σειρά τριών βιβλίων.

Το κάθε βιβλίο συνοδεύεται από ΚΑΡΤΕΛΕΣ στις οποίες παρουσιάζεται η ύλη συνοπτικά. Αυτές χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια των μαθημάτων για πιο εύκολη εμπέδωση και τελικά απομνημόνευση της ύλης. Όπως επίσης στο τέλος του πρώτου και του δεύτερου βιβλίου υπάρχουν αυτοκόλλητα.

Το υλικό των τριών βιβλίων καλύπτει όλη την απαιτούμενη ύλη έως την Κατωτέρα σχολή.